Cùng nhau tìm hiểu luật chơi VÒNG QUAY SÁT PHẠT để bạn dễ dàng hơn trong cách chơi của mình. 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG! 

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TIN DÙNG SẢN PHẨM! 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÒNG QUAY SÁT PHẠT 

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TIN DÙNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI! 

(Dùng chung cho các bộ Sát phạt) 

----------------------------------------------------------------- 

A.    Chọn một người bắt đầu quay vòng quay đầu tiên, trúng ô nào thì thực hiện yêu cầu của ô đó, sau đó chuyển sang cho người kế bên. 

B.     Giải thích các ô: 

1.      Qua tua: Tức bạn đã an toàn, không phải uống, chỉ việc chuyền vòng quay cho người bên cạnh. 

2.      Tất cả cùng uống: Mọi người trong bàn đều phải uống, kể cả người quay. 

3.      Nhìn mọi người uống: Tất cả mọi người trong bàn đều phải uống, ngoại trừ người quay. 

4.      Thêm lượt: Người quay phải quay lại một lần nữa. 

5.      Đối diện uống 50%/100%/200%: Người ngồi đối diện người quay phải uống 50%/100%/200%. 

6.      Bên trái uống 50%/100%: Người ngồi bên trái người quay phải uống 50%/100%. 

7.      Bên phải uống 50%/100%: Người ngồi bên phải người quay phải uống 50%/100%. 

8.      Hai bên uống 100%: Hai người ngồi hai bên người quay phải uống 100%. 

9.      Chỉ định uống 100%/200%/300%: Người quay được quyền chỉ định một người nào đó phải uống 100%/200%/300%. 

10.   Nam uống 100%: Tất cả nam trong bàn phải uống 100%. 

11.   Nữ uống 100%: Tất cả nữ trong bàn phải uống 100%. 

12.   Uống 50%/100%/200%/300%: Một mình bạn phải uống 50%/100%/200%/300%. 

13.   Uống 50% thêm lượt: Bạn phải uống 50% sau đó quay thêm một lượt nữa.  

----------------------------------------------------------------- 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG 

VÀ CHƠI THẬT VUI!!! 

Icon Facebook: Beer EmoticonIcon Facebook: Beer EmoticonIcon Facebook: Beer EmoticonIcon Facebook: Beer Emoticon ----------------- Icon Facebook: Beer EmoticonIcon Facebook: Beer EmoticonIcon Facebook: Beer EmoticonIcon Facebook: Beer Emoticon 

Ant Green
0123 45 789
Hỗ trợ muah hàng