Vòng quay giao lưu chơi thật dễ dàng khi trong tay quy luật chơi này. 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG! 

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TIN DÙNG SẢN PHẨM. 


HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI VÒNG GIAO LƯU 

Bạn đã sở hữu Vòng quay giao lưu - 01 trong những sản phẩm của bộ trò chơi vongquaybattan.com của chúng tôi. 

Bạn chưa hình dung được hết quy luật của các trò chơi 

Dưới đây quy luật chơi. Bạn cùng tham khảo nhé! 

QUY LUẬT CHƠIDùng chung cho các bộ Giao lưu 

 1. Chọn một người bắt đầu quay Vòng quay giao lưu đầu tiên, trúng ô nào thì thực hiện yêu cầu của ô đó, sau đó chuyển sang cho người kế bên. 

 1. Giải thích các ô trong Vòng quay giao lưu: 

 1. Qua tua: Tức bạn đã an toàn, không phải uống, chỉ việc chuyền vòng quay cho người bên cạnh. 

 1. Nhảy lượt: Bạn người tiếp theo an toàn, cả hai không cần phải uống. Chuyền vòng quay cho người bên cạnh người tiếp theo. 

 1. Đảo chiều: Bạn an toàn, không phải uống. Chiều đi của vòng quay được đảo ngược, hãy chuyền vòng quay lại cho người trước bạn. 

 1. Tất cả cùng uống: Mọi người trong bàn đều phải uống, kể cả người quay. 

 1. Nhìn mọi người uống: Tất cả mọi người trong bàn đều phải uống, ngoại trừ người quay. 

 1. Đối diện uống 50%: Người ngồi đối diện người quay phải uống 50%/100%/200%. 

 1. Giao bôi 50%/100% với người chỉ định: Bạn được quyền chỉ định một người uống giao bôi 50%/100% với họ. 

 1. 50/50 với người chỉ định: Bạn được quyền chỉ định một người để cưa đôi ly này với bạn. 

 1. Nam uống 50%/100%: Tất cả nam trong bàn phải uống 50%/100%. 

 1. Nữ uống 50%/100%: Tất cả nữ trong bàn phải uống 50%/100%. 

 1. bồ uống 100%: Tất cả những ai bồ phải uống 100%. 

 1. Độc thân uống 100%: Tất cả những ai độc thân phải uống 100%. 

 1. Uống 50%/100%: Một mình bạn phải uống 50%/100%. 

 1. Uống 50% thêm lượt: Bạn phải uống 50% sau đó quay thêm một lượt nữa. 

 1. Uống 200%/300% trợ giúp: Bạn được quyền kêu gọi mọi người giúp mình. Nếu người đồng ý giúp, cả hai phải uống hết 200%/300%, nếu không ai giúp, bạn phải uống hết một mình. 

 1. Hát một bài hoặc uống 300%: Bạn phải hát một bài được mọi người trong bàn chấp nhận. Nếu thực hiện được bạn sẽ không phải uống, nếu không bạn sẽ phải uống 300%.