Một số thỏa thuận về hình thức thanh toán giá trị đơn hàng 

Quí khách vui lòng tạm ứng 50% giá trị đơn hàng khi đặt hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt 

Quí khách vui lòng thanh toán 50% còn lại khi Net Viet giao hàng tận nơi cho quí khách bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

 
 

Ant Green
0123 45 789
Hỗ trợ muah hàng