Một số qui định Net Viet áp dụng trong việc đổi trả hàng hóa 

Net Viet nhận đổi trả hàng khi hàng hóa quí khách nhận được không đúng như mẫu thiết kế quí khách đã duyệt trước khi in ấn. 

Net Viet không nhận đổi trả hàng khi quí khách đã xác nhận mẫu thiết kế hoặc nhận đơn hàng 

Quí khách vui lòng kiểm tra mẫu thiết kế trước khi in, kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng. 

Ant Green
0123 45 789
Hỗ trợ muah hàng