Mời quí khách tham khảo một số cam kết của Nét Việt về việc sử dụng lưu trữ thông tin của quí khách trong thời gian làm việc sau khi kết thúc đơn hàng. 

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 

Thông tin hàng hóa của quí khách được thu thập chỉ dùng để liên lạc và thiết kế ấn phẩm cho quí khách 

2- Phạm vi sử dụng thông tin. 

Thông tin của quí khách chỉ dùng trong nội bộ Công ty Nét Việt sử dụng trong việc thiết kế, in ấn và liên hệ với khách hàng. 

Hình ảnh ấn phẩm của quí khách sau khi hoàn thiện có thể được đăng tải trên website của Công ty Nét Việt 

3- Thời gian lưu trữ thông tin. 

Thông tin của quí khách sẽ được lưu trữ trong vòng 1 tuần, kể từ khi Nét Việt hoàn thành mọi giao dịch với quí khách. 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

159/22A Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh 

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình 

Mọi yêu cầu chỉnh sửa quí khách vui lòng gửi về email netvietad@yahoo.com để Nét Việt có cơ sở chỉnh sửa theo yêu cầu của quí khách 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng. 

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng được Nét việt đảm bảo không tiết lộ ra bên ngoài và chỉ sử dụng để chăm sóc khách hàng. 

www.vongquaybattan.com 

Ant Green
0123 45 789
Hỗ trợ muah hàng